Polisi Pembayaran Balik

Kemaskini terbaru: Julai 23, 2020

Terima kasih kerana membeli-belah di BTP Houz Deal.

Sekiranya, atas sebab apa pun, Anda tidak sepenuhnya berpuas hati dengan pembelian, Kami menjemput Anda untuk mengkaji semula polisi kami mengenai pembayaran balik.

Terma berikut hanya untuk hartanah yang anda beli dengan kami.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Setiap perkataan yang huruf awalannya menggunakan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan tertentu. Definisi berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Polisi Bayaran Balik ini:

  • Syarikat (disebut sebagai "Syarikat", "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Rawang Lakes Sdn Bhd (198501012184 (144638-K)) , 468-16, Rivercity, Jalan Sultan Azlan Shah (formerly known as Jalan Ipoh), 51200 Kuala Lumpur, Malaysia.

  • Hartanah merujuk kepada hartanah yang ditawarkan untuk dijual di dalam Perkhidmatan.

  • Pesanan bermaksud permintaan oleh Anda untuk membeli Harta dari Kami.

  • Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.

  • Laman web merujuk kepada BTP Houz Deal, boleh diakses dari https://btphouzdeal.com.my/.

  • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

Hak Pembatalan Pesanan Anda

Anda berhak untuk membatalkan Pesanan Anda dalam masa 14 hari dari tarikh pesanan atas alasan apa pun.

Untuk melaksanakan hak pembatalan Anda, Anda mesti memberitahu Kami mengenai keputusan anda secara bertulis. Anda boleh memberitahu kami mengenai keputusan anda melalui e-mel @ [email protected].

Sebarang kelulusan atau penolakan sebarang permintaan pengembalian wang adalah mengikut budi bicara mutlak Syarikat, yang muktamad dan mengikat.

Sebarang Bayaran Balik kepada Anda hendaklah dalam masa 60 hari dari tarikh kelulusan oleh Syarikat.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Polisi Pengembalian Wang kami, sila hubungi kami:

Rawang Lakes Sdn Bhd (198501012184(144638-K))

Alamat Surat Menyurat :
2-1, Plaza Riverwalk
No.1 Jalan Selvadurai Off Jalan Sultan Azlan Shah,
51200 Kuala Lumpur

Email: [email protected]

Tel No: 03-4048 3600